İleri teknoloji makina parkuru, eğitimli personeli ve AR-GE'ye verdiği önem ile yuvarlak örmede tercih edilen Varoğlu Kardeşler, ürettiği kumaşların kalite kontrolünü özenle yaptıktan sonra iç ve dış pazarlara sunmaktadır.